Merke- og planleggingsdager

August 2019

15.-16.

Planleggingsdager

September 2019

16.

Barnehagen 30 års jubileum

25.

Foreldremøte

Oktober 2019

15.

Hygienedag - HandWashDay

24.

FN-Dagen

November 2019

6.

Trollfest

14.

Hotell Camembert'n. Overtnatting for 5 åringene i barnehagen

Desember 2019

13.

Lucia i barnehagen

18.

Nissefest i barnehagen

27.-30.

Juleferie - barnehagen stengt

Januar 2020

2.-3.

Planleggingsdager

Februar 2020

6.

Markering av Samefolkets dag

12.

Karneval

Mars 2020

12.

Foreldremøte

April 2020

2.

Påskefrokost/Gul fest

6.-8.

Påskeferie

Mai 2020

22.

Planleggingsdag

27.

Royalfest - fest for skolestarterne

Juni 2020

18.

Sommerfest i barnehagen