Merke- og planleggingsdager

August 2021

16.-17.

Planleggingsdager

September 2021

28.

Foreldremøte

Oktober 2021

22.

Markering av FN dagen

November 2021

3.

Trollfest

5.

Planleggingsdag

18.

Hotell Camembert'n. Overtnatting for 5 åringene i barnehagen

Desember 2021

13.

Lucia

15.

Nissefest i barnehagen

27.-30.

Juleferie - barnehagen stengt

Januar 2022

3.

Planleggingsdag

Februar 2022

4.

Samefolkets dag

9.

Karneval

Mars 2022

15.

Foreldremøte

28.-1.

Uteuke

April 2022

7.

Påskefrokost

11.-13.

Påskeferie

Mai 2022

27.

Planleggingsdag

Juni 2022

2.

Royalfest - fest for skolestarterne

16.

Sommerfest i barnehagen