Merke- og planleggingsdager

August 2018

13.

Planleggingsdag

September 2018

19.

Foreldremøte

Oktober 2018

15.

Hygienedag - HandWashDay

18.-19.

Planleggingsdag

24.

FN-Dagen

November 2018

1.

Hotell Camembert'n. Overtnatting for 5 åringene i barnehagen

7.

Trollfest

Desember 2018

13.

Lucia i barnehagen

19.

Nissefest i barnehagen

27.-28.

Juleferie - barnehagen stengt

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

Februar 2019

6.

Markering av Samefolkets dag

27.

Karneval

April 2019

9.

Foreldremøte

10.

Påskefrokost/Gul fest

15.-17.

Påskeferie

Mai 2019

28.

Royalfest - fest for skolestarterne

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

19.

Sommerfest i barnehagen

August 2019

15.

Planleggingsdag

16.

Planleggingsdag